Развитие без граници

ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯТА

Rules
1
правило
По-долните правила координират процеса на обучение и осигуряват в максимална степен разгръщане на ползите за всеки един от предлаганите курсове.
2
правило

За стартиране на занятия в центровете за развитие "АМАКидис" е нужна регистрация по един от следните начини:

  • С телефонно обаждане, на указан за целта телефонен номер в секция контакти за Вашия град
  • С регистрация на нашия уебсайт, чрез формата за подаване на заявка достъпна от бутон "Запишете се"
  • С лично посещение в център за Вашия град
3
правило

Заплащане на услугата - предплащане на предстоящи занимания. В сумата на услугата се включва достъпът до личен онлайн кабинет, както и учебни пособия по преценка на административното звено във Вашия град.

Курсовете са с различна обща продължителност, но се провеждат със сходна регулярност - веднъж седмично. Личният кабинет в онлайн платформата за всеки от курсистите е ежедневно достъпен на адрес: http://platform-amakids.eu

4
правило
За да не се нарушава работата на групата и плана на провеждане на заниманията курсистът се води на занятия не по-рано от 5 минути преди заниманията, но и не по-късно от определеното време за започване на занятията.
5
правило
Курсистът посещава редовно занятията по предварително одобрения от двете страни график и изпълнява регулярно домашната си тренировка. Ако предходното не е на лице, колективът на академията си запазва правото да предложи възможните начини за подобряване на неговите резултати, както и да препоръча на родителите (законните представители) преместване в група, която е подходяща за текущото ниво на курсиста.
6
правило
Посетителите са длъжни да спазват правилата на обществения ред, да поддържат чистотата в центъра и да не се намесват в провеждането на занятията.
7
правило
Занимания в центровете се провеждат във формат Треньор-Курсисти, без присъствие на родител.
8
правило
Препоръчително е носенето на втори чифт сменяеми обувки за по-комфортното провеждане на занимания от страна на курсиста.
9
правило
Родителят се задължава да приведе детето в класната стая в чист и спретнат вид.
10
правило
Курсист с инфекциозни заболявания или с признаци за такива, както и курсист с недобро общо здравословно състояние не се допуска до занятия по обективни причини. При първите признаци на инфекциозно заболяване родител следва да уведоми персонала в центъра за временно преустановяване на посещение, както и организиране на дистанционна или индивидуални сесия в духа на непрекъсваемите, системни занятия.
11
правило
Ако треньорът на групата открие признаци за заболяване на курсиста по време на урока, той е длъжен да уведоми за това родител; родителят е длъжен да прибере курсиста възможно най-скоро, без да изчаква завършването на урока. При нужда се организира допълнителна сесия в духа на непрекъсваемите, системни занятия.
12
правило

В случай на отсъствие от редовно занимание, по подразбиране курсистът получава нова домашна тренировка в духа на непрекъсваемите, системни тренировки. Спускането на домашна тренировка отчислява стандартно плащане за едно занимание в духа на т.3.

При изричен отказ от получаване на домашна тренировка от страна на родител (в контекста по-горе) колективът на академията си запазва правото да предложи начини за подобряване резултатите на курсиста, а при нужда да препоръча на родителите преместване в група, която е подходяща за текущото му ниво.

13
правило
При отсъствие на курсист от поне две поредни занимания и при изричен отказ от страна на родител за получаване на домашна тренировка (за същия период) достъпът до платформата временно се преустановява. Колективът на академията си запазва правото да предложи начини за наваксване на пропуснатото, а при нужда да препоръча на родителите преместване в група, която е подходяща за текущото ниво на курсиста.
14
правило
По време на занятия не се препоръчва внасянето дъвки, бонбони или храни от всякакъв вид. Не се допускат внасянето на занимателни пособия непредвидени от треньора на групата за целесъобразното провеждане на заниманията (в това число играчки, книжки за оцветяване и т.н.).
15
правило
Посетителите носят лична отговорност за ценности, донесени и / или оставени в Центъра.
16
правило
Плащайки за услугата, Клиентът автоматично се съгласява с настоящите Правила и се задължава да ги изпълнява.
17
правило
В случай на грубо неспазване на правилата за посещение в център на академията, административното звено си запазва правото да обсъди въпроса за по-нататъшното прекратяване на посещаването на занятията от страна на клиента.
18
правило
Родители, моля Ви помнете - само редовните занимания са гарант за резултати!
Благодарим за Вашето внимание и разбиране!
Abacus
БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН УРОК
Записани днес 3