Развитие без граници

Наши партньори

Yuppie Ранно Детско Развитие
Yuppie е иновативнa онлайн платформа за ранно дестко развитие от съвършено нов клас. При нас родители и малчугани не самo придобиват нови умения, но се забавляват с разнообразни техники като песни за деца и забавни задачи.
Академия УизКидКодинг
Академия УизКидКодинг е водеща организация в организирането и провеждането на дигитални образователни програми според СТЕМ дефиницията на световните инвотативни стандарти в учебнаta среда.
СТЕМИКО
https://stemico.bg/
https://nlpbulgaria.bg/