Развитие без граници

Наши партньори

Център за работа с деца
В интерес на децата създадохме Център за работа с деца ИНТЕРЕС-КО. Тук провокираме малките да намират баланса между изкуството и рационалните изисквания на образованието чрез развиване на креативността, присъща за възрастта им.